Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > Zverejňujeme... > Výzvy na predkladanie cenových ponúk > Výzva na cenovú ponuku - Rekonštrukcia kanalizácie - osadenie lapača tukov

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

 

Profil verejného obstarávateľa

Domov jesene života -  je podľa§ 6 ods. 1 písm. d zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom     obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení      neskorších predpis verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ:   Domov jesene života

Sídlo:                                Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:        Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka

IČO:                                 00490873

DIČ:                                 2020894854

Nie sme platcami DPH 


Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami sú v zmysle § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení uverejnené v profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=429


 

Súvisiace odkazy

 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > Zverejňujeme... > Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies