Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka

 

O webe

Vyhlásenie o prístupnosti

DOMOV JESENE ŽIVOTA sa zaväzuje k sprístupneniu svojho webového sídla v súlade s výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na toto webové sídlo (http://www.domovjesenezivota.eu/)

Stav súladu

Toto webové sídlo je plne v súlade s EN 301 549 V2 1.2 a štandardom WCAG 2.1.

Ďalšie formáty

Na internetových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodov, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto potom odporúčame ich stiahnutie . Formáty DOC a PDF sú tiež vhodnejšie pre tlač. K prehliadaniu týchto dokumentov je možné bezplatne stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá slúži na prezeranie vyššie uvedených formátov dokumentov.

Toto vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 23.9.2019. Prehlásenie bolo revidované dňa 23.9.2019.

Toto vyhlásenie bolo vypracované podľa metodického pokynu MIČR k tomuto zákonu.

Spätná väzba a kontaktné údaje

Spätnú väzbu o prístupnosti webových stránok a informácií na nich uvedených smerujte na nižšie uvedené kontakty.

Kontakt na správcu obsahu
Domov jesene života
Hanulova 7/A
844 01 Bratislava
02/60101411
info@djzhanulova.sk
Kontakt na technického prevádzkovateľa

WEBHOUSE, s.r.o.
Brněnská 602/26
586 01 Jihlava
+420 561 207 247
podpora@webhouse.cz

Spracovanie osobných údajov

Na úspešné využívanie služieb, ktoré táto webová stránka ponúka, musíme v niektorých prípadoch spracovávať osobné údaje používateľov.

Toto spracovávanie podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Známe aj ako „GDPR".

Služby využívajúce osobné údaje

Uvedené osobné údaje spracovávame iba na účely opísané nižšie. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame na potreby cieleného ponúkania tovaru ani služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania, pozri nižšie.

Odber noviniek e-mailom

Na využívanie služby odberu noviniek e-mailom (abonentný systém) je nevyhnutné poznať Vašu e-mailovú adresu. Tento údaj neuvádzame verejne a slúži iba na potreby odosielania e-mailov s novinkami.

Webové formuláre

Pri odosielaní webových formulárov na tejto webovej stránke ukladáme Vašu e-mailovú adresu ako kontaktný údaj na odpovede. Tento údaj neuvádzame verejne.

Webové formuláre môžu na úspešné odoslanie požadovať ďalšie osobné údaje. V takých prípadoch tieto údaje spracovávame iba na účely vyhodnotenia formulára a neuvádzame ich verejne.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že si budete želať odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokračujte tu.

Zmluvné strany

Prevádzkovateľom týchto osobných údajov je DOMOV JESENE ŽIVOTA.

Sprostredkovateľom je spoločnosť WEBHOUSE, s.r.o..


Vyhlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, preto tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

Cookies používame napríklad na zachovanie prepnutia zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webu, na kontrolu hlasovania v anketách a ďalej na zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie získate prostredníctvom kontaktu na prevádzkovateľa webu, uvedeného nižšie.

Názov Expirácia Popis
ASP.NET_SessionId sedenie Jedinečný identifikátor relácie
ASPSESSIONID# sedenie Jedinečný identifikátor relácie
cvi_grafika 365 dní Zapína/vypína grafiku – ak nebude fungovať, používateľ nemôže prepnúť na zobrazenie bez grafiky.
defpc 365 dní Prepnutie do PC verzie webu
vol_StavZobrazeni 365 dní Zapína/vypína vyhľadávacie formuláre kontextového vyhľadávania, zobrazuje/skrýva formulár pre výber stĺpcov gridu, zobrazuje/skrýva Ďalšie nastavenia pri objektoch.
téma + číslo 1 deň Kontrola hlasovania v ankete
pokusfv + číslo 1 deň Kontrola hlasovania v ankete vytvorenej pomocou formulára
euconsentid 730 dní Identifikátor súhlasu/nesúhlasu s analytickými cookies pre potreby overenia a kontroly

Žiadne z vyššie uvedených cookies nie je využívané na analytické alebo marketingové účely. Slúži iba na zaistenie prevádzky webu.

Súhlas s ukladaním cookies sa vzťahuje na analytické a marketingové cookies tretích strán.

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti). Tieto cookies riadia tretie strany a k čítaniu ani zápisu týchto dát nemáme prístup.

Cookies tretích strán

Tento web využíva Google ReCaptcha v3 ako ochranu pred automatizovanými prístupy a možnému napadnutia roboty.

Ukladaní cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Vyhlásenie o používaní Google Translate

Ak sa na preklad stránok používa prekladač Google, riadi sa jeho použitie podmienkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na prevádzkovateľa webu

Ak sa chcete v súvislosti s uvedenými informáciami na niečo opýtať, obráťte sa na prevádzkovateľa týchto webových stránok alebo na spoločnosť WEBHOUSE, s.r.o., ktorá je dodávateľom redakčného systému vismo Online® a technológií umožňujúcich prevádzku týchto webových stránok.
WEBHOUSE, s.r.o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava, Česká republika, tel. +420 561 207 247, e-mail podpora@webhouse.cz, web www.webhouse.cz

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies