Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > O nás > Zariadenie opatrovateľskej služby

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby na Sekurisovej ul. č. 8, Bratislava-Dúbravka
 

 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Sekurisova č.8, Bratislava je od 01.10. 2002 organizačnou súčasťou Domova jesene života. Objekt je murovaný, dvojposchodový, obklopený záhradou a parkovou zeleňou. Kapacita zariadenia je 22 klientov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa § 36 novely zákona o sociálnych službách č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2014 poskytuje  pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • 24-hod. opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 
Kontakt: Domov jesene života
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 3.3.2010 / 3.3.2010

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies